Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

Przemysł elektroniczny

Zanieczyszczenia powietrza w formie mikroskopijnych drobin kurzu negatywnie wpływają na jakość elektronicznych produktów końcowych i na kondycję elektronicznych podzespołów urządzeń, stąd potrzeba ciągłego oczyszczania otaczającego powietrza. Z drugiej strony opary lutownicze, często towarzyszące pracy elektroników są oparami drażniącymi dla ludzi i należałoby je usuwać u źródła ich powstawania najlepiej za pomocą urządzenia IQAirHealth Pro 250, połączonego z ramieniem odsysającymVM Flex Vac lub zestawem Flex Vac.