Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

PF 40

 

 

PF 40 jest to filtr, umieszczany przed filtrem wstępnym. Ma on za zadanie ochronę filtra wstępnego w sytuacji,  gdy urządzenie IQAir® pracuje w szczególnie zanieczyszczonym środowisku. Filtr ten montuje się na wejściu powietrza do urządzenia za pomocą klamerek.