Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

Particle Scan® CR

Particle Scan CRLaserowy licznik cząstek (drobin) o rozmiarze> 0,3µm, obecnych w powietrzu. Wyposażony w 6 zakresów wielkościowych, co 6 sekund samoczynnie jest pobierana próbka powietrza i pojawia się możliwość komputerowej rejestracji wyników.

Opis

ParticleScan® CR jest innowacyjnym i mobilnym  licznikiem drobin, rejestrującym dokładne pomiary jakości powietrza w pomieszczeniach czystych tzw. cleanroom i tam gdzie jakość powietrza jest rygorystycznie monitorowana. Przepływ powietrza przez urządzenie osiąga 2,83 l/m.  Wyniki są wykazywane w sposób sumaryczny lub różnicowy.  Pamięć licznika obejmuje odczyty 14.366 pomiarów.
Jest doskonałym narzędziem pracy dla osób odpowiedzialnych za czystość powietrza w pomieszczeniach ściśle sprawdzanych pod względem jakości powietrza.

Zastosowanie:
♦ monitoring powietrza w pomieszczeniach i przestrzeniach czystych;
♦ aktualna weryfikacja stężenia cząstek;
♦ stała obserwacja czystości powietrza w pomieszczeniach kontrolowanych;
♦ bezzwłoczne sprawdzanie i kontrolowanie czystości powietrza pod lożami i szafkami laminarnymi;
♦ weryfikowanie skuteczności działania filtrów HEPA i rejestrowanie ewentualnej nieszczelności;
♦ rzechowywanie w pamięci komputera wyników i ich badanie;

 

Particle Scan CRDołączane akcesoria:
♦ kaseta transportowa;
♦ sonda izokinetyczna do pobierania próbek powietrza;
♦ zasilacz do pracy ciągłej; ładowarka do akumulatorów NiMH;
♦ filtr Hepa do kasowania i zerowania stanu licznika;
♦ płyta z oprogramowaniem oraz złącze USB z kablem sieciowym;
♦ roczny Certyfikat Kalibracji i Instrukcja Obsługi;

 

Wyciąg ze specyfikacji technicznej:
♦ dokładnośc wyniku: > 0,3µm
♦ jednostki pomiaru próby:  cfm lub m3 lub litr
♦ ilość kanałów pomiarowych: 6     (0,3; 0,5; 0,7; 1; 2; 5µm)
♦ metoda poboru prób: sumaryczny i różnicowy
♦ wielkość pamięci: 14.366 pomiarów
♦ alarm: tak
♦ przepływ powietrza: 0,1cfm ( 2,83 l/ min)
♦ filtr zerowania Hepa: tak
♦ opcja zdalnego pomiaru: tak
♦ komputerowe przechowywanie danych: tak


Instrukcja obsługi licznika ParticleScan® Pro i CR.pdf