Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

OutFlow

 

 

OutFlow jest to zestaw pozwalający na wyprowadzanie powietrza zanieczyszczonego (np. z izolatki zakaźnej) za pomocą urządzenia  IQAir® i wyrzucanie czystego mikrobiologicznie na zewnątrz. Sposób ten odpowiada zasadzie tworzenia w wybranym pomieszczeniu środowiska podciśnienia czyli więcej powietrza jest wyprowadzane niż jest wtłaczane. Podciśnienie w pomieszczeniu stanowi  dodatkową barierę ochronną, aby powietrze zakażone nie rozprzestrzeniało się na obszary sąsiadujące.

 

 

 

 

W przedstawionej na schemacie sytuacji urządzenie IQAir® znajduje się w izolatce zakaźnej. W przypadku braku miejsca w pomieszczeniu stosujemy zestaw InFlow, wtedy urządzenie jest ustawiane  na zewnątrz pomieszczenia izolacyjnego.