Do góry
Zobacz filtrację profesjonalną
Filtracja powietrza IQAir
Uniwersalna dom i biuro

Alergia, Astma i POCHP

Oczyszczacze powietrza dla alergików i astmatyków
 

Zastosowanie profesjonalnych urządzeń filtrujących powietrze przynosi ulgę osobom z chorobami układu oddechowego. Filtry IQAir® działają kompleksowo – usuwają nie tylko roztocza kurzu czy mikroorganizmy, ale również nieprzyjemne zapachy i opary chemiczne. 

Co to jest POCHP ?Oczyszczacze powietrza dla alergików
Jest to Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc, charakteryzująca się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe. Dym tytoniowy i inne czynniki obecne we wdychanym powietrzu np. produkty spalania drewna, pyły i drażniące opary działają szkodliwie na błonę śluzową wyściełającą oskrzela.

Coraz więcej ludzi cierpi z powodu chorób układu oddechowego (alergia, astma, POCHP), powodowanych przez pyłki roślinne, spory pleśni, drobiny odzwierzęce czy roztocza kurzu domowego jak również opary chemiczne. Dlatego lekarze zalecają, aby chorzy wspomagali się stosowaniem skutecznych oczyszczaczy powietrza. Jak wynika z relacji chorych, zastosowanie oczyszczaczy powietrza dla alergików serii IQAir®, które są łatwe w instalacji i obsłudze, pozwalało na zmniejszenie ilości przyjmowanych lekarstw, które obciążają organizm.

 

Oczyszczacze powietrza dla alergików

IQAir® proponuje 4 uniwersalne modele: HealthPro 100 lub HealthPro 150 lub HealthPro 250 i GC MultiGas, mogące służyć jako oczyszczacze powietrza dla alergików i asmatyków. Zapewniają najwyższy stopień oczyszczania powietrza - zatrzymują na filtrach mikroskopijne drobiny, mniejsze od wirusów o wielkości 0,003μm. Dodatkowo, modele: Health Pro 150, Health Pro 250 i GC MultiGasposiadają filtry z granulowanym węglem aktywnym, które usuwają z powietrza drażniące zapachy oraz opary chemiczne,  szczególnie niewskazane dla osób z astmą.