Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

Laboratoria i Apteki

Na prawidłowość wyników badań laboratoryjnych (szczególnie mikrobiologicznych) lub jakość wytwarzanych leków recepturowych (izby recepturowe) znaczący wpływ ma czystość otaczającego powietrza. Jak pokazuje praktyka, pomieszczenia laboratoryjne często borykają się z problemem zachowania wymaganej sterylności. Może to wynikać z zanieczyszczeń zewnętrznych, mało wydajnego i wadliwego sytemu wentylacyjnego, jak również z nieszczelności budynku.

Systemy filtracji powietrza w postaci centralnej instalacji filtrów Hepa posiadają niezaprzeczalne zalety, jednak na etapie instalacji stwarzają wiele problemów:
♦ scentralizowany system filtracji powietrza jest bardzo drogi;
♦ jego instalacja zmusza do kosztownych przeróbek i drogich projektów;
♦ instalacja systemu jest czasochłonna;
♦ system charakteryzuje się wysokimi kosztami eksploatacyjnymi;

Dlatego propozycja zastosowania urządzeń IQAir® jest często warta rozważenia, mając na uwadze ich prostą instalację i wysoki stopień efektywności filtracyjnej,  jak również możliwość stworzenia w pomieszczeniu środowiska nadciśnienia /podciśnienia.
Dodatkowo, podczas gdy filtry Hepa usuwają z powietrza drobiny do wielkości 0,3µm, urządzenia
IQAir Cleanroom Serii z filtrami HyperHepa® zapewniają filtrację drobin mniejszych niż 0,003µm.

W przypadku laboratoriów chemicznych, odprowadzanie szkodliwych oparów chemicznych za pomocą wyciągów powietrza często jest niewystarczające wtedy zastosowanie urządzeń IQAir® jest najprostszym i najefektywniejszym rozwiązaniem dla zdrowia pracowników. Seria urządzeń IQAir GC Serii pozwala wybrać najodpowiedniejszy model do usuwania wybranych oparów chemicznych ( patrz Lista chemicznych zanieczyszczeń gazowych ze wskazaniem odpowiedniego modelu IQAir GC Serii .pdf ).