Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

IQAir® GC Seria

Oczyszczacze powietrza IQAir® GC Serii oferują nowoczesną technologię filtracyjną w postaci kompaktowych urządzeń, redukujących z powietrza przede wszystkim szeroki zakres gazowych zanieczyszczeń, w tym lotne związki organiczne, węglowodór, tlenek siarki, formaldehyd, tlenek azotu etc. w mniejszym stopniu eliminując alergeny i mikroorganizmy. Urządzenie jest przydatne dla osób cierpiących na MCS (złożoną nadwrażliwość chemiczną) oraz w miejscach, gdzie zanieczyszczenia z zewnątrz zatruwają powietrze domowe (szczególnie w okresie zimowym, kiedy to dym z kominów domowych jest najbardziej intensywny). IQAir® GC Seria sprawdza się doskonale w laboratoriach chemicznych, gabinetach dentystycznych, gabinetach protetycznych, gdzie stężenie szkodliwych oparów jest wysokie.

Rodzaje zatrzymywanych drobin:
1/ Zapachy i opary chemiczne;
2/ Alergeny – roztocza kurzu domowego, pyłki roślinne, zarodniki pleśni, drobiny odzwierzęce;
3/ Mikroorganizmy – bakterie i wirusy;

Przekrój urządzenia:

 

 filtracja końcowa – zestaw 4 rękawów elektrostatycznych; powierzchnia filtra wynosi
    0,5 m2; efektywność - 99,97% dla drobin ≥ 0,3  mikrona ( μm);
filtracja gazowa - specjalistyczny zestaw 4 patronów węglowych –granulowany
     węgiel aktywny, impregnowany tlenkiem glinu o wadze od 4,2 do 7,8kg; usuwający z powietrza
      szeroki zakres szkodliwych  zapachów i oparów chemicznych;

⇒ filtracja wstępna- filtr Hepa 11, eliminujący z powietrza alergeny i mikroorganizmy;
      powierzchnia filtra wynosi 3 m2; efektywność - 99% dla drobin ≥ 0,3μm;

 

 

Zalety:
♦ Wysokie natężenie przepływu powietrza przez urządzenie ( do 400m3/h); 6 poziomów pracy;
    Wentylator jest przystosowany do pracy ciągłej; Przeznaczony dla pomieszczeń do 75m2 ;
♦ Zdalne sterowanie i wyświetlanie wszystkich funkcji na panelu sterowniczym;
♦ Możliwość programowania czasu pracy urządzenia;
♦ Niezależny układ filtrów; Konieczność wymiany określonego filtra jest sygnalizowana
    za pomocą diody na panelu sterowniczym; Wymiana filtra jest prosta bez użycia narzędzi;
♦ Długa żywotność filtrów, dzięki ich wielkości; Średnio: filtr wstępny 2 lata;
    patrony węglowe - 4 lata; rękawy elektrostatyczne - 4 lata;
♦ Niskie zużycie energii;
♦ Wysoka jakość obudowy i ponadczasowy wygląd;
♦ 2 lata gwarancji;

Szeroka gama akcesoriów IQAir pozwala na dostosowanie pracy urządzeń IQAir GC Serii do indywidualnych potrzeb: półka do zawieszenia na ścianie ( VMF), zestawy do tworzenia nad- i podciśnienia ( InFlow   OutFlow ) oraz filtr przedwstępny (PF 40).

Pobierz charakterystykę techniczną.pdf

 


Modele urządzeń IQAir GC Serii:

 

IQAir GC VOC dla większych molekuł gazowych, w tym szerokiego zakresu szkodliwych zapachów oraz lotnych związków organicznych, rozpuszczalników , alkoholi, estrów, aromatycznych węglowodorów etc.

 

IQAir GC Chemisorber dla szerokiego zakresu chemicznych zanieczyszczeń , w tym formaldehydu, organicznych kwasów, tlenków siarki, tlenków azotu etc.

 

 

IQAir GC MultiGas™ dla szerokiego zakresu gazowych zanieczyszczeń i zapachów w tym węglowodorów, kwasów organicznych, tlenków siarki, siarkowodoru, tlenków azotu etc.

 

 

 

IQAir GC AM dla amoniaku i jego związków;

 

 

IQAir GC AcidPro™ dla oparów kwasu solnego,siarkowego, azotowego, kaprowego i kaprylowego;

 

 


Lista chemicznych zanieczyszczeń gazowych ze wskazaniem odpowiedniego modelu IQAir GC Serii. pdf