Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

IQAir®Air Visual Pro

Stacja pokazująca zanieczyszczenie powietrza wewnątrz i na zewnątrz domu

Licznik jest świetnym rozwiązaniem dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia dzięki bieżącej wiedzy na temat jakości powietrza. Łącząc laserową technologię i sztuczną inteligencję licznik może natychmiast i dokładnie pokazać aktualne pomiary czystości powietrza wewnątrz i na zewnątrz, jak również przewidywany stan jakości powietrza i prognozę pogody w kolejnych dniach.

Stacja pokazuje:
1/  Wskaźnik Jakości Powietrza (AQI) w skali od 0 do 500; wg poniższych kolorów:

      0 -    50      brak lub małe zagrożenie dla zdrowia;
    51 - 100      stan powietrza odczuwany przez osoby wrażliwe;
  101 - 150      stan powietrza ograniczający przebywanie osób wrażliwych na zewnątrz;
  151 - 200      stan powietrza ograniczający aktywność fizyczną na zewnątrz dla wszystkich osób;
  201 - 300      stan powietrza zakazujący aktywność fizyczną na zewnątrz;
        301+       poważne ryzyko powikłań oddechowych dla wszystkich;

2/ Poziom zanieczyszczenia pyłami PM 2,5 wewnątrz pomieszczenia;
      
Pyły o wielkości 2,5 µm i mniejsze są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego.
         Biorąc pod uwagę ich mikroskopijne rozmiary
to łatwość ich przenikaja do krwi,
         a następnie do innych organów ciała jest zrozumiała.

3/ Poziom zanieczyszczenia powietrza PM 10 na zewnątrz;                
    Kiedy licznik jest podłączony do internetu za pomocą Wi-Fi,
    wyświetlany jest poziom zanieczyszczeń PM 10,
    odczytywany z wybranej, najbliższej  stacji pomiaru jakości powietrza zewnętrznego;

4/ Poziom stężenia CO2 w skali od 300 do 10.000ppm;
      0 -   700    poziom idealny;
    701 - 1000   zaduch i nieprzyjemny zapach;
  1001 - 1500   możliwe zawroty głowy;
  1501 - 2500    utrudniona koncentracja i zmęczenie;
  2501 - 5000    bóle głowy i poważne skutki zdrowotne;

      5001+          mdłości i przyspieszony oddech;

5/ Temperaturę i wilgotność;

6/ Oznaczenia sposobów postępowania w codziennej aktywności;
     
- otwórz lub zamknij okno;
       - korzystaj lub unikaj  aktywności fizycznej na świeżym powietrzu;
       - załóż maskę, wychodząc na zewnątrz;
       - włącz oczyszczacz powietrza;

                                                         CENA LICZNIKA: 1.149,-zł