Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

InFlow

InFlow jest to zestaw pozwalający na wprowadzanie powietrza z zewnątrz, przefiltrowanie go za pomocą  urządzenia  IQAir® i wtłoczenie powietrza czystego mikrobiologiczne do wybranego pomieszczenia. Sposób ten odpowiada zasadzie tworzenia w wybranym pomieszczeniu środowiska nadciśnienia czyli więcej jest powietrza wtłaczanego niż wychodzącego. Nadciśnienie w pomieszczeniu stanowi  dodatkową barierę ochronną, aby zanieczyszczone powietrze nie dostawało się  do
pomieszczenia chronionego.​

                                                                                                            
                                                                                                                  

W przedstawionej na schemacie sytuacji urządzenie IQAir® znaduje się w pomieszczeniu chronionym. W przypadku braku miejsca w pomieszczeniu stosujemy zestaw OutFlow, wtedy urządzenie jest ustawiane  na zewnątrz pomieszczenia chronionego.