Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

Gabinety lekarskie i stomatologiczne

Sterylność powietrza w gabinetach lekarskich jak i stomatologicznych często pozostawia dużo do życzenia. Są to pomieszczenia najbardziej narażone na obecność dużej ilości bakterii i wirusów.

Problem dotyczy przede wszystkim gabinetów, w których są badane niemowlęta i małe dzieci. Systemy immunologiczne małych pacjentów są często nie końca wykształcone i paradoksalnie wizyta u lekarza może przyczynić się do zaostrzenia istniejącej choroby lub narażenia na kolejną.

Z punktu widzenia dużej ilości chorych, newralgicznymi pomieszczeniami są również poczekalnie lekarskie.
Najbardziej odpowiednimi urządzeniami filtrującymi powietrze w tych przypadkach  będzie
IQAir Cleanroom Seria.

Z kolei w gabinetach stomatologicznych rutynowa praca z szybkoobrotowymi wiertłami oraz ultradźwiękowym sprzętem czyszczącym naraża lekarza oraz pacjenta na ciągłe wdychanie mikrokropelek, składających się ze śliny, krwi i resztek wypełnień. Często drobiny te są nośnikami chorobotwórczych mikroorganizmów i mogą być przyczyną chorób pochodzenia wirusowego lub bakteryjnego. Dodatkowo, lekarze jak i pacjenci są narażeni na wdychanie oparów rtęci czy oparów  środków odkażających, które są charakterystycznymi zanieczyszczeniami gazowymi w gabinetach stomatologicznych.

Rekomendowanymi rozwiązaniami w tym przypadku są urządzenia IQAir GC MultiGas, IQAir Dental Seria pracujące w recyrkulacji lub z ramieniem ssącym umieszczonym nad głową pacjenta  VM Flex Vac lub Flex Vac.