Do góry
Zobacz filtrację uniwersalną
Filtracja powietrza IQAir
Profesjonalna szpital, laboratorium, cleanroom

FlexVac

FlexVac jest to ruchomy wózek z elastycznym odciągiem zanieczyszczeń w miejscu ich powstawania. Na wózku jest ustawione urządzenie IQAir, które filtruje  zanieczyszczenia i wyprowadza czyste mikrobiologiczne powietrze do otoczenia. To rozwiązanie sprawdziło się w czasie walki z wirusem SARS w 2003 r, w Hong Kongu. Po długich i kosztownych testach władze Hong Kongu wybrały urządzenia IQAir jako najefektywniejsze do likwidacji śmiercionośnego wirusa w salach chorych. Wszystkie placówki zdrowia w Hong Kongu zostały wyposażone w urządzenia IQAir®.